Regulamin akcji promocyjnej

"Rożen elektryczny Campingaz GRATIS"


 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem promocji „Rożen elektryczny Campingaz GRATIS” jest SAT Sp. z o.o., ul. 60-277 Grochowska 27 Poznań, zwana dalej Organizatorem bądź Campingaz Polska. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.campingaz.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: campingaz@sat.poznan.pl.

 2. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 01.06.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 30.06.2024 r. o godz. 23:59 (czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. 
 3. Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży wybranych sklepów partnerskich marki Campingaz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, LEROY-MERLIN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, NIP 7822565022, KRS 0000482353.

 

 1. Warunki uczestnictwa i promocji:
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w regulamine (paragrag VI.).

 2. Po zakupie wybranego w regulaminie grilla gazowego marki Campingaz (paragraf VI.), uczestnik ma prawo otrzymać nieodpłatnie Rożen elektryczny Campingaz CULINARY MODULAR, EAN 3138522118020, SKU 2000036962. Produkt gratisowy zostanie wydany w wybranym sklepie podczas zakupu grilla gazowego lub zostanie przesłany na koszt organiozatora na podany adres wskazany przez klienta (uczestnika promocji). W razie dodatkowych pytań należy poprosić o pomoc pracownika sklepu.

 3. W przypadku braku dostępności produktów gratisowych w sklepie, klient (uczestnik promocji) powinien wysłać maila na adres campingaz@sat.poznan.pl wraz z potwierdzeniem zakupu (skan paragonu lub FV). Następnie organizator wyśle produkt na wskazany przez klienta adres bezpłatnie.

 1. Akcja obowiązuje wyłącznie w wybranych punktach stacjonarnych sklepów LEROY-MERLIN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, NIP 7822565022, KRS 0000482353. Lista sklepów, w których obowiązuje akcja promocyjna, znajduję się poniżej:

  1. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 051 JELENIA GÓRA, LEGNICKA 3, 58-506, JELENIA GÓRA
  2. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 054 BEŁCHATÓW, ARMII KRAJOWEJ 9, 97-400, BEŁCHATÓW
  3. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 007 BIAŁYSTOK, PRODUKCYJNA 86, 15-680, BIAŁYSTOK
  4. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 042 BIAŁYSTOK 2, HETMAŃSKA 16, 15-727, BIAŁYSTOK
  5. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 009 BIELSKO BIAŁA, BOHATERÓW MONTE CASSINO 419, 43-300, BIELSKO-BIAŁA
  6. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 008 BYDGOSZCZ, REJEWSKIEGO 5, 85-791, BYDGOSZCZ
  7. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 072 BYDGOSZCZ, TORUŃSKA 101, 85-817, BYDGOSZCZ
  8. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 048 CIESZYN, LIBURNIA 10, 43-400, CIESZYN
  9. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 003 GDAŃSK, SZCZĘŚLIWA 7, 80-176, GDAŃSK
  10. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 029 GDAŃSK OLIWA, KONTENEROWA 21, 80-601, GDAŃSK
  11. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 073 GDYNIA, NOWOWICZLIŃSKA 35, 81-577, GDYNIA
  12. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 002 GLIWICE, AL. J. N. JEZIORAŃSKIEGO 3, 44-102, GLIWICE
  13. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 067 GŁOGÓW, PIŁSUDSKIEGO 15, 67-200, GŁOGÓW
  14. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 071 GORZÓW WLKP., SŁOWIAŃSKA 70, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI
  15. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 055 INOWROCŁAW, WOJSKA POLSKIEGO 16, 88-100, INOWROCŁAW
  16. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 032 JANKI, MSZCZONOWSKA 3, 05-090, JANKI
  17. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 019 KALISZ, POZNAŃSKA 121-131, 62-800, KALISZ
  18. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., KATOWICE BAILDONA, UL. BAILDONA 60, 40-115, KATOWICE
  19. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 034 KATOWICE, ALPEJSKA 4, CH 3 STAWY, 40-028, KATOWICE
  20. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 076 KOŁOBRZEG, DOBRAWY 1, 78-100, BUDZISTOWO
  21. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 123 KOŁOBRZEG-PUNKT SPRZEDAŻY, 6 DYWIZJI PIECHOTY 28, 78-100, KOŁOBRZEG
  22. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 050 KONIN, SPÓŁDZIELCÓW 18, 62-510, KONIN
  23. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 082 KOSZALIN, KOSZALIŃSKA 7, 75-900, KOSZALIN
  24. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 037 KRAKÓW-BONARKA, PUSZKARSKA 9, 30-644, KRAKÓW
  25. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 079 KRAKÓW BUNSCHA, KAROLA BUNSCHA 19, 30-392, KRAKÓW
  26. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 049 KROSNO, BIESZCZADZKA 33, 38-400, KROSNO
  27. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 040 LEGNICA, OBJAZDOWA 6, CH AUCHAN, 59-220, LEGNICA
  28. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 018 ŁÓDŹ, KARSKIEGO 5, 91-071, ŁÓDŹ
  29. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 077 ŁÓDŹ BAŁUTY, POJEZIERSKA 93, 91-359, ŁÓDŹ
  30. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 039 ŁÓDŹ-PORT, PABIANICKA 245, CH PORT ŁÓDŹ, 93-457, ŁÓDŹ
  31. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 056 MIELEC, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, 39-300, MIELEC
  32. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 038 MIKOŁÓW, GLIWICKA 3, 43-190, MIKOŁÓW
  33. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 015 KRAKÓW-MODLNICZKA, PROF. ADAMA ROŻAŃSKIEGO 34, 32-085, MODLNICZKA
  34. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 062 OLSZTYN, UL. TUWIMA 25, 10-748, OLSZTYN
  35. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 028 OPOLE, WROCŁAWSKA 156, 45-837, OPOLE
  36. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 005 PIASECZNO K/WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 46, 05-500, PIASECZNO
  37. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 044 PŁOCK, KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 2, 09-410, PŁOCK
  38. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 024 CZĘSTOCHOWA-POCZESNA, KRAKOWSKA 7, 42-262, POCZESNA
  39. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 010 POZNAŃ-KOMORNIKI, GŁOGOWSKA 436, 60-004, POZNAŃ
  40. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 084 POZNAŃ, SERBSKA 7, 60-101, POZNAŃ
  41. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 052 POZNAŃ POSNANIA, PLESZEWSKA 1, 61-136, POZNAŃ
  42. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 043 PUŁAWY, DĘBIŃSKA 18, 24-100, PUŁAWY
  43. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 068 RADOM, WIERZBICKA 145, 26-620, RADOM
  44. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 025 RUMIA, GRUNWALDZKA 104A, 84-230, RUMIA
  45. LEROY MERLIN RZESZÓW, AL. WINCENTEGO WITOSA 19, 35-115, RZESZÓW
  46. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., 020 RZESZÓW-KRASNE, MERLIN KRASNE 20A, 36-007, KRASNE K. RZESZOWA
  47. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O., SALA KOLEKCJI LEROY MERLIN, ANNOPOL 4A, ŻERAŃ PARK 2 HALA D, 03-236, WARSZAWA
  48. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.,
 1. W przypadku magazynowego braku dostępności produktów promocyjnych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych, Campingaz Polska ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego w paragrafie II, punkt 2 produktu promocyjnego, inny produkt o zbliżonej wartości rynkowej, po akceptacji ze strony klienta drogą mailową lub telefoniczną.

III. Postępowania reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: campingaz@sat.poznan.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dowód zakupu grilla oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailowo na adres email podany w wiadmości reklamacyjnej, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem email: campingaz@sat.poznan.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email: campingaz@sat.poznan.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją grilla przez uczestników promocji można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.campingaz.pl


 1. Pozostałe postanowienia  
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.
 2. W przypadku uszkodzenia lub śladów użycia produktu gratisowego, Organizator ma prawo nie przyjąć zwrotu od Klienta (Uczestnik promocji).
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji Rożen elektryczny Campingaz GRATIS .
 4. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji Rożen elektryczny Campingaz GRATIS mają charakter jedynie informacyjny. 
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.


 1. GRILLE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:
 • Grill gazowy Campingaz Select 3 S (EAN 3138522097752)
 • Grill gazowy Campingaz LD Seria 3 (EAN 3138522124229)
 • Grill gazowy Campingaz LXS Seria 4 (EAN 3138522070847)
 • Grill gazowy Campingaz WLD Seria 3 (EAN 3138522104719)
 • Grill gazowy Campingaz Select LX Plus 3 (EAN 3138522128395)