RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jakubem Wietrzyńskim pod adresem iod@sat.poznan.pl

14.2 W Sklepie przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów danych:
a) potencjalnych Użytkowników (adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie),
b) Użytkowników (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
c) osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, NIP, adres IP komputera),
d) odbiorców newslettera (e-mail, imię, numer telefonu),
e) osób kontaktujących się z Organizatorem/Administratorem (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
dalej jako „Dane Osobowe”.

14.3 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy np. umowy sprzedaży, rejestracji grilla, zamówienia części serwisowych, utworzenia Konta Uczestnika, skorzystania z formularza kontaktowego, zgłoszenia reklamacji czy umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie. W przypadku niepodania wymaganych niezbędnych danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie danej usługi.

14.4 Dane osobowe Potencjalnych Użytkowników przetwarzane są przez Administratora:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookie, zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, w celu:
– personalizacji polegającej nazapisywanie Twoich preferencji i tworzenie profilu o Tobie, w celu dostarczenia spersonalizowanych treści;
– optymalizacji polegającej na monitorowaniu Twojego zachowania, w celuanalizy i ulepszania usługi na naszej witrynie dla wszystkich odwiedzających;
– reklam polegających na udostępnianiu danych naszym partnerom reklamowym, którzy tworzą profile o Tobie w wielu witrynach internetowych;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na ochronie praw SAT sp. z o.o. i Potencjalnego Użytkownika, a także w celu rozwoju i optymalizacji obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji.

14.5 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w tych samych celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe Potencjalnego Użytkownika, a dodatkowo:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu obsługi zawartych umów sprzedaży, operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, obsługi zwrotów i reklamacji oraz realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora:
– polegającego na ochronie praw SAT sp. z o.o., w celu zarządzania należnościami,
– w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego.

14.6 Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika przetwarzane są w tych samych celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, a dodatkowo:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu:
– zarejestrowania Konta Uczestnika i zapewnienia funkcjonowania jego profilu;
– wystawienia, realizacji i dostarczenia kart upominkowych oraz kuponów zniżkowych;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług, w celu niereklamowej komunikacji z Uczestnikami w kwestiach technicznych, dotyczących bezpieczeństwa (np. ostrzeżenia o oszustwach, blokada konta, informacje serwisowe).

14.7 Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane w celu wysyłania treści marketingowych, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

14.8 Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem będą przetwarzane w celu udzielenia tym osobom odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na odpowiadaniu na kierowane zapytania oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

14.9 Dane osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być powierzone przez Skleppodmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy świadczenia usług lub uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, świadczącym usługi kolokacji serwerów, organom publicznym, o ile jest to regulowane przepisami prawa.

Dodatkowo w celu skutecznej obsługi Serwisu oraz analizy przetwarzanych tam Danych Osobowych, Dane Osobowe Potencjalnego Użytkownika, Użytkownika, Uczestnika, odbiorców newslettera oraz osób kontaktujących się z Administratorem zawarte w plikach cookie mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, m.in.do Google LLCna podstawie art.
46 RODO. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google dostępne są na stronie https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

14.10 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sklepprzez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli to wynika z przepisów, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika będą przetwarzane przez Sklep przez czas funkcjonowania Konta powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeńlub jeżeli to wynika z przepisów, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane przez Sklep do czasu wycofania zgody. Dane osobowe osób kontaktujących się z Organizatorem/Administratorem będą przetwarzane przez Sklep przez czas udzielenia odpowiedzina kierowane zapytania powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

14.11 W zakresie wynikającym z Rozporządzenia i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

14.12 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

15. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

15.1 Sklep zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

15.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego Serwis i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym odwiedzającego Serwis pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.

15.4 W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

15.5 Stosowane w ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i jego prawidłowego działania na urządzeniu końcowym,
b) personalizacji treści i optymalizacji Serwisu,
c) zwiększenia trafności reklam i mediów.

 

15.6 W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Niezbędne– niezbędne pliki cookie są wymagane do włączenia podstawowych funkcji tej witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji w zakresie zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

b) Analityczne – analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu.,

c) Profilowe – profilowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które odwiedziłeś wcześniej oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.

15.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Każdy odwiedzający Serwis może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

15.8 Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.


16. PROFILOWANIE

16.1 SAT sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę campingaz.pl wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania takie jak profilowanie. Za pomocą narzędzi do profilowania SAT sp. z o. o. jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące danej osoby, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.

16.2 Celem profilowania jest dostarczenie spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które osoba odwiedzająca campingaz.pl odwiedziła wcześniej oraz analiza skuteczności kampanii reklamowych.

16.3 Profilowanie danych osobowych osób odwiedzających stronę campingaz.pl. odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane są przetwarzane, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. c RODO, a zgoda ta jest dobrowolnie wyrażana poprzez indywidualną konfigurację i akceptację stosowanych na stronie campingaz.pl profilowych plików cookies.