Skip to content

Pytania i Odpowiedzi

Jak mogę złożyć reklamację na grill i akcesoria?

Spis treści

W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie campingaz.pl w zakładce “wsparcie”. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać również bezpośrednio w miejscu zakupu. Klient jest zobowiązany dostarczyć produkt do miejsca zakupu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu do sprzedawcy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie potwierdzenia zakupu produktu w formie paragonu lub faktury oraz poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego.    Reklamacji można również dokonać wysyłając wiadomość mail na adres reklamacje@sat.poznan.pl.  W treści wiadomości należy podać dane osobowe, opis wady, zdjęcie wady,  datę i miejsce zakupu produktu oraz załączyć dowód zakup. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 886 50 31.
Facebook