JAK TO DZIAŁA?

ETAP 1

Kup grill gazowy z linii Select LX Plus lub Select EXS w terminie 1 – 30 czerwca w sklepie Campingaz.pl lub u wybranych partnerów handlowych.

ETAP 2

Po zakupie grilla zarejestruj go na stronie campingaz.pl/wsparcie/zarejestruj-grill/.

ETAP 3

Teraz nasza kolej! Spakujemy pakiet włoskich akcesoriów tj. kamień do pizzy, szczotka do czyszczenia grilla i zestaw akcesoriów, a następnie wyślemy go bezpośrednio do Ciebie. 

* Wysyłki będą zrealizowane do 14 dni po zakończeniu akcji promocyjnej (tj. po 30 czerwca).

AKCESORIA GRATIS!

Kupując grill gazowy z lini Select LX Plus lub Select EXS w prezencie otrzymasz od nas pakiet poniższych akcesoriów grillowych.

MODELE PROMOCYJNE

Zobacz modele grilli, które są objęte naszą akcją promocyjną.

Partnerzy promocji

Regulamin akcji promocyjnej "Włoski smak w Twoim ogrodzie"

I. Postanowienia ogólne:  

 1. Organizatorem promocji „Włoski smak w Twoim ogrodzie!” jest SAT Sp. z o.o., ul. 60-277 Grochowska 27 Poznań, zwana dalej Organizatorem bądź Campingaz Polska. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.campingaz.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: campingaz@sat.poznan.pl.
 2. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 1.06.2023 r. o godz. 00:00 i do dnia 30.06.2023 r. o godz. 23:59 (czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. 
 3. Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży wybranych sklepów partnerskich marki Campingaz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.campingaz.pl.

   

II. Warunki uczestnictwa i promocji: 

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych na końcu regulaminu (punkt VI.) na stronie internetowej www.campingaz.pl lub w wybranym sklepie partnerskim Campingaz wymienionym na stronie promocyjnej pod adresem ww.campingaz.pl/zestawwloski i zarejestrowały go najpóźniej do dnia 3.07.2023 r. na stronie internetowej www.campingaz.pl/wsparcie/zarejestruj-grill.
 2. Uczestnik promocji rejestruje swój produkt podając: 
  1. Numer dokumentu sprzedaży zakupionego produktu,
  2. Imię i nazwisko
  3. Adres email
  4. Model zakupionego grilla (nazwa)
  5. Datę zakupu
  6. Nazwę sklepu
  7. Adres wysyłki produktu gratisowego
  8. Miejsce zakupu (sklep stacjonarny / internetowy)
 3. Po spełnieniu opisanych w punktach 1 i 2 powyżej warunków, uczestnik promocji otrzyma przesyłką kurierską wysłaną w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej, zawierającą zestaw trzech akcesoriów promocyjnych. Dostawa produktów objętych promocją jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do produktów Gratisowych objętych promocją należą:
  1. Kamień do pizzy Culinary Modular EAN 3138522069711
  2. Zestaw akcesoriów Campingaz EAN 3138522096694
  3. Szczotka do grilla Campingaz EAN 3138522104061
 4. W przypadku magazynowego braku dostępności produktów promocyjnych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych, Campingaz Polska ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego przez Uczestnika produktu promocyjnego, inny produkt o równej wartości rynkowej.

   

III. Postępowania reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: campingaz@sat.poznan.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dowód zakupu grilla oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailowo na adres email podany w wiadmości reklamacyjnej, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

   

   

IV. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e‐mail: campingaz@sat.poznan.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e‐mail: campingaz@sat.poznan.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją grilla przez uczestników promocji można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.campingaz.pl

   

   

V. Pozostałe postanowienia  

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej ponosi Organizator.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji Włoski smak w Twoim ogrodzie.
 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji Włoski smak w Twoim ogrodzie mają charakter jedynie informacyjny. 
  Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

   

   

VI. GRILLE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:

 • Grill gazowy Campingaz Select 3 LX Plus 
 • Grill gazowy Campingaz Select 4 LX Plus 
 • Grill gazowy Campingaz Select 3 EXS 
 • Grill gazowy Campingaz Select 4 EXS